2Kor 6,17-18 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer,
v18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."