Undersøg din tro!

Hebr 11,5 I tro blev …… taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud.

Hvem blev taget bort?

 Moses

 Enok

 Jakob

 Laban