Guds folk og trængselstiden!

I denne opgave vil de svar du finder blive til fire på stribe!


I Bibelen kan vi mange steder læse om en trængselstid.
Der vil være mange forskellige årsager til denne meget, meget vanskelige tid for Guds folk. Vi kan allerede i dag se, hvordan uretten får mere og mere magt. Mange politikere støtter i dag åbenlyst den tildens der er til, at uretfærdigheden skal sejere over retfærdigheden. Mange af de ting der for en halv snes år siden var kriminelle og strafbart, hørere i dag til blandt dagligdagens begivenheder. Den gruppe af mennesker, der til trods for, at de har alle ting imod sig, stadig holder fast på de "gamle" moralske normer, bliver mindre og mindre. De der ikke vil deltage i den øgede vold, spiritus, exisic og lignende ting, bliver hånet og gjort til grin. Men det er i denne gruppe, vi finder Guds folk!
Om kort tid vil umoralen og lovløsheden være nået et sådant omfang, at Guds folk bliver tvunget til, at flygte til øde og ubeboede egne af jorden.

Hvor finder vi følgende, meget alvorlige tekst om disse ting?
"20 For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. 21 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. 22 De hævdede at være vise, men blev tåber, 23 og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. 24 Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. 25 De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen. 26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, 27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. 28 Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: 29 De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, 30 de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; 31 de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. 32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det."
 

 Matt  Åb  1Mos  Filem  Ef
 Jak  Mark  Sl  1Tim  Apg
 Gal   Rom  1Joh  Joh  2Pet
 1Pet  Dan  Luk  Est  Hebr
 2Kor  Es  1Thess  Jud  1Kor