TEST DIN VIDEN OM
       DIN FRELSER JESUS KRISTUS!

Josef fik af Englen, at vide, at han skulle give Marias søn navnet Jesus! - Hvorfor?

 Han skal frelse sit folk fra deres synder.

 Fordi han skal blive stor i Guds øjne!

 Fordi han var Marias førstefødte.