Den sande hviledag!

Ez 20,12 Også mine …… gav jeg dem som tegn mellem mig og dem, så de kunne forstå, at jeg, Herren, helliger dem.

Hvad har Gud givet os som et tegn?

 Søndagen

 Sabbatter

 Ugen

 Året