HVILKEN SALME ER DISSE VERS TAGET FRA?

v7 Den hjælpeløse råbte,
og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler.
v8 Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.
v9 Smag og se, at Herren er god;
lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.
v10 Frygt Herren, I hans hellige,
for de, der frygter ham, lider ingen mangel.
v11 Løver kan lide nød og sulte,
men de, der søger Herren, mangler intet godt.

SL 16       SL 34