Falske profeter!

5Mos 13,6 Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide ….., for han har prædiket frafald fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udfriede dig af trællehuset. Han har villet lede dig bort fra den vej, som Herren din Gud har befalet dig at vandre ad. Du skal udrydde det onde af din midte.

Hvad skal falske profeter lide?

 Smerte

 Bortvisning

 Sorg

 Døden