Jesus lever!

På en bestemt dag spørger disciplene Jesus, hvor de skal tilberede Påske måltidet.
Hvilken dag var det?

 A...  Forberedelsesdagen før Påske.
 B...  Den første dag af de usyrede brøds fest.
 C...  Påskedag.