Mattæus kapitel 24
Jesus sagde til disciplene og til os i dag, at vi skulle bede om, at vor flugt ikke skulle ske om vinteren eller ...... Ja hvornår var den anden ting Jesus sagde, at vi skulle bede om, at vor flugt ikke skulle ske?

 #  I høsttiden
 #  I Påsken
 #  Sabbatten