Mattæus kapitel 24
Jesus taler i Matt kapitel 24 om ødelæggelsens vederstyggelighed og henviser til en profet, som har talt om dette, hvad var navnet på denne profet?

 #  Daniel
 #  Esajas
 #  Joel