Mattæus kapitel 24
Menneskesønnen, Jesus Kristus, din og min frelser kommer på himlens skyer, med magt og megen herlighed!
Hvor mange skal se det?

 #  Kun de troende.
 #  Kun de ugudelige.
 #  Alle jordens folke stammer.