Mattæus kapitel 24
Hvor var Jesus da disciplene kom til ham og Jesus sagde det der står i Matt kapitel 24?

 #  På oliebjerget

 #  I Getsemane have

 #  Ved Genesaret sø