For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Matt 24,27.  

 >>>>>