Løsningen på spørgsmål 5 er:  Lot

Sara blev gravid, og hun fødte ----- en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. (1 Mos 21,2)

 >>>>>