Løsningen på spørgsmål 2 er:  Kain

kom par for par til ----- i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa. (1 Mos 7,9)

 >>>>>