Løsningen på spørgsmål 19 er:  Samuel

Da Saul sendte folk for at gribe -----, sagde hun, at han var syg. (1 Sam 19,14)

 >>>>>