Løsningen på spørgsmål 17 er:  Samson

Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte -----, der var af Elimeleks slægt. (Ruth 2,3)

 >>>>>