Hvor står det?

 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

 Mark 15,18-19

 Luk 15,18-19

 Joh 15,18-19