Hvor står det?
Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed - ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen.

 Luk 16,25-27

Joh 16,25-27

Rom 16,25-27

 


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner, på
 www.bibel-skolen.com