Omvend dig igen!
Apg 2,37-38 Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: "Hvad skal vi gøre, brødre?" Peter svarede: "Omvend jer og lad jer alle .......... i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.

Hvad var det at Peter sagde at de skulle gøre i Jesu Kristi navn?

 Frelse
 Døbe
 
Omvende