Omvend dig igen!
2Pet 3,9 Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har .......... med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.

Hvad er det at Herren har med os?

 Ydmyghed
 Troskab
 
Tålmodighed