Jesu genkomst!

Matt 24,30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle …… folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Hvor mange skal se Jesu komme?

 Alle jøder

 Davids

 Benjamins

 Jordens