Hvor finder vi denne lignelse?

Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."
 

 kun i Matt og Mark  i alle 3 evangelier  kun i Lukas


 
 
 
Det rigtige svar var: i alle 3 evangelier

 >>>>>