Hvor finder vi denne lignelse?

Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det!
 

 Matt   Mark   Luk 


















 




 
 
Det rigtige svar var: Luk 14,28-30

 >>>>>