Født på ny!

I hvilket evangelie er det, at vi kan læse om den ny fødsel, at blive født på ny?

 Markus
 Lukas
 Johannes