Hvilken bog kommer efter Daniels´bog? 

 Højsangen

 Jeremias

 Obadias

 Hoseas

 Sefanias