Herren har skabt himlen og jorden!

1Mos 1,1-2 …… skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

Hvornår skabte Gud himlen og jorden?

 I Begyndelsen

 I urtid

 For 6000 år siden

 På Jesu tid