Dom efter gerninger – evner!

Matt 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans …...

Hvad vil Jesus gengælde os efter?

 Tro

 Gerninger

 Hjertet

 Sangen