Alle skal have deres sag afgjort!

1Pet 4,4-5 Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det, men de skal stå til ….. over for ham, der er rede til at dømme levende og døde.

Hvad skal vi over for ham der dømmer?

 Regnskab

 Syge

 Bede

 Arbejde