Alle skal have deres sag afgjort!

Præd 11,9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til …… for det alt sammen.

Hvad er det at Gud vil gøre?

 Regnskab

 Ansvar

 Straf

 Ære