Søgeord og Søgetekster!

Lovløshedens menneske.
Mange ulovlige ting straffes ikke - nogle kriminelle undgår straf fordi der ikke er plads i fængslerne – vi har lavet mange eksempler på film om DNB – læs, undersøg 2Thess 2 kap denne profeti er ved at blive opfyldt. Hold dig til Biblens  ord – lovløshed åbenbares når tiden er inde – undersøg disse ting ud fra Biblen alle trossamfund mener, at disse ting allerede er sket – se Åb kap. 13 mange tage ikke imod sandheden undersøg din tro ud fra Biblen. Du ved ikke hvad du tror på ud fra Biblen - sandheden er som regel upopulær se Rom 1,17-32