Søgeord og Søgetekster!

Magi – Yoga – Meditation.

Tungetale nr 3 af 3
De falsk kristne, bruger den falske form for tungetale og har ledt mange ud i vildfarelse og bedrag – Herren kan ikke have noget med den falske tungetale at gøre – den sande tungetale forkynder om omvendelse til Jesus Kristus Guds søn – De falske ønsker ikke at have noget med hverken Jesus eller biblen at gøre – den ægte tungetale er en tydelig og for alle forståelig tale – den falske er en for de falske en medet uforståelig tale der er mange nådegaver – evner – der priser Herren og Jesus og biblen – de falske tungetalere, tale ikke om Jesus som Guds søn og som din frelser og Herre - de falske lever af brød, de åndelige de sande lever af Guds ord – Himlen vil blive lukket så det ikke regner her i Danmark, hvordan vil det være her i DK når det ikke har regnet i et helt år. Hold dig altid til Jesus og Biblen - de 7 menigheder i Åb 2 og 3. - de falske kan ikke se dette - Dan kap 7 djævlen – den magt der her er tale om magt til at ændre Guds lov. Er nogle eksempler på falske lære og sandlære.