Konsekvenserne vil blive uoverskuelige
Dette er illustreret bibelstudie nr 447

Hele jorden fulgte dyret med undren!
Åb 13,4 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?" Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Åb 13,11 Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Allerede i 1972 blev det første skridt taget til en lov om søndagshelligholdelse, da man ændrede kalenderen. Men der er alligevel lang vej før Det Ny Babylon kan få hele Jordens befolkning til at følge denne lov (Åb 13,3) Når vi sammenligner de vers med hinanden, der taler om disse ting, er der meget, som peger i retningen af en ny form for bibel, en falsk bibel. Personlig tror jeg, at vi er så langt fremme i tiden, at en falsk bibel, der forkynder et helt andet budskab, som den rigtige bibel, men som millioner, ja, endog milliarder, vil mene er en mere rigtig og bedre bibel end den rigtige.
Herren har vis mig, at den falske bibel allerede NU er ved, at blive trykt i et meget stort oplag, på mange forskellige sprog!