Dit mikrochip er klar, det venter kun på dig! 5 af 8
Dette er illustreret bibelstudie nr 444

Jeg har af Herren, som medarbejder ved Bibel-Skolen,  (Apg 2,17) gennem to forskellige personer der er meget tæt på den øverste ledelse i Det Ny Babylon, fået ikke blot disse oplysninger, men også flere andre oplysninger, som jeg ikke kan offentliggøre på nuværende tidspunkt, da det vil give mindst den ene af de to personer, som Herren har brugt, meget store problemer.
Nu er der så nogle meget alvorlige spørgsmål, som trænger sig på:
>>> Var det af helbredsmæssige årsager, at den forhenværende pave, temmelig uventet, trak sig tilbage. Eller var det i virkeligheden fordi han ikke ville være med til, at udgive den falske bibel?
Paver, kardinaler og de fleste katolikker, har ligesom du og jeg en samvittighed, selv om du måske ikke mener det.

>>> Et andet spørgsmål trænger sig også på. Hvorfor er trykningen af denne falske bibel top hemmelig. Hvorfor bliver den trykt et sted, som kun nogle meget få af Det Ny Babylons ledelse og Bonnevie, har kendskab til?
>>> Hvorfor udgiver man ikke denne falske bibel på de sprog, den allerede er trykt på?
Hvorfor skal udgivelsen vente til den på samme tid kan komme i alle kristne lande?
>>> Herren har gennem, de to oplyst om at der sammen med den falske bibel også er et mikrochip! Hvad eller hvordan det skal bruges har jeg ikke fået oplysninger om, men det leder i hvert fald mine tanker hen på Åbenbaringen 13,16-18 hvor der står

Åb 14,9-11 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Am 8,11-12 Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.

Åb 1,1 + Åb 1,7 + Åb 21,1-4 + Matt 13,3; 13; 34-35; Mark 12,1 Luk 8,10