Det bliver en hård kamp! 3 af 8
Dette er illustreret bibelstudie nr 442

Jeg ved godt, at der sandsynligvis ikke er nogen der rigtig tror på, det jeg her skriver om. Der var heller ingen der rigtig troede på Noah da han byggede Arken. Der var enkelte, som i en kortere tid hjalp Noah, men det var kun nogle meget få der virkelig troede på, at der nogen sinde ville blive brug for arken. Det Noah fortalte, lød alt for usandsynlig til at det kunne være sandt, men alligevel skete det og der blev virkelig brug for den Ark Noah havde bygget.
Således er det også med de ting jeg her skriver om, ingen vil tro det, før det sker og så er det forsendt at omvende sig. Men Noah advarede alligevel befolkningen, selv om de ikke troede på det han fortalte og på samme måde har jeg det.

Disse tre henvisninger er taget fra Hverdagsdansk.
Ez
2,3-4 + 6-7 og Ez 3,17-21

Måske siger du ligesom mange millioner af andre, at du tror på Jesus, at Herren er din Gud og at han vil hjælpe dig, derfor er der ingen grund til bekymring. Biblen giver mange eksempler på sådanne, ingen af dem blev frelst, hverken Herren eller Jesus kendte dem. Matt 25,8-12 og Åb 3,14-17 disse to henvisninger er blot et par af de mange steder, hvor personer der TROR, at de er på den sikre side, alligevel ikke er det. Kære ven jeg beder dig, følg jøderne i Berøas eksempel og undersøg, ud fra Biblen om det er Biblen eller din præst, dit trossamfund eller andre du bygger din tro på.

Matt 25,8-13 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.   Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.  Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!  Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Åb 3,14-17 Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav:  Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm!  Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Åb 13,3-9 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren  og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?" Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen øre, skal han høre!