Hold dig til Jesus og Biblen! 2 af 8
Dette er illustreret bibelstudie nr 441

Mark 13,21-23
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke;

for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild.

Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud.

JB, taler store ord og går imod Himlens Gud Dan 7,20 + Sl 12,4 + Sl 94,4 og som en af lederne i
Det Ny Babylon er han omtalt flere steder i Biblen.
Er du helt sikker på, at du kan kende en falsk profet?
Kan du med sikkerhed afgøre det, når du hører en falsk profet tale?
Hvad med dem der tilhører den samme menighed, som dig. Hvad med den der leder studiet eller holder gudstjenesten, kan du også gennemskue dem?
Eller måske mener du, at det ikke er nødvendig?
Læs venligst følgende skriftsteder i din Bibel.
Apg 20,29 + Mark 13,21-23 + Matt 7,15 + 2Peter 2,1-3 + Kol 2,8

2Pet 2,1-3 Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,  men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem.  I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke.
Dan 7,20 + Sl 12,4 + Sl 94,4 + Apg 20,29 + Mark 13,21-23 + Matt 7,15 + 2Peter 2,1-3 + 
Kol 2,8