Sandheden om klimaet 6 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 406

Dan 7,25-26 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Hvad, hvis nu det er rigtig, det som denne film viser? Hvad så? Tør du tænke denne tanke til ende? Måske er det årsagen til at ingen klimaforsker eller politiker tør tale om det?
Hvad vil der ske med klimaet, befolkningen og jorden? Jesus kan hjælpe! Notredamus har forsøgt sig, mange trossamfunds profeter har forsøgt sig, men ingen har kunnet komme med blot et rimelig pålidelig resultat, og derfor er der meget stor uenighed om hvad konsekvenserne vil blive, men der er en Gud i himlen som kan fortælde det - Det er IKKE et spørgsmål om tro, men om kendsgerninger !
Es 24,1-6 Herren hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne. Det skal gå præsten som folket, herren som trællen, fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren, långiveren som låntageren, ågerkarlen som skyldneren. Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

Mark 13,17-20 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren. For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.