Sandheden om klimaet 5 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 405

Tid, ændre sig ikke, men det gør klimaet !
Ure og kalendere er nødvend og der har været mange ændringer - romerne gjorde mange forsøg på at finde den rigtige metode og efter mange år fandt de en løsning, som holdt indtil astronomien kunne give de helt precise oplysninger
2Mos 20,8-11  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;  men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

1Mos 2,2-4 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel,

Mark 2,27-28 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten."