Sandheden om klimaet 3 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 403

Apg 17,11
Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Dette er også kendsgerninger !
Klimaforskerne er meget uenige og målingerne er meget usikre - de forskellige beregninger er derfor også meget upålidelige, men alle tror på dem - Løgn og bedraf er ofte mere behagelig end sandheden!
Es 46,9 -11 Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. Jeg kalder en rovfugl fra østen, fra det fjerne land ham, der udfører min beslutning. Knap har jeg talt, så lader jeg det ske, knap har jeg tænkt det, så gør jeg det.

Es 44,6-10 Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender?  Alle, der former gudebilleder, er tomme, og deres elskede guder gavner intet. Deres vidner ser intet, de forstår intet, så de bliver til skamme. Den, der former en gud og støber et gudebillede, har ingen gavn af det.

Es 41,21-24 Forelæg jeres sag, siger Herren; fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge.  Lad dem fremlægge det og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer,  fortæl, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden. Men nej, I er intet værd, og jeres gerninger ingenting; det er afskyeligt at vælge jer!