Sandheden om klimaet 2 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 402

Dette er kendsgerninger - Det er fakta !
Hvad nu, hvis disse ting er rigtige, hvordan vil du så reagere? Husk på, at det ikke er mine ord, det er ikke mine tanker eller opfattelse, men det er Herren Den Almægtige, Himlen og Jordens skaber der har sagt det, og det er ikke et spørgsmål om tro, nej det er kendsgerninger.
Klimaet har ændret sig - den kolde krig er slut - muren er væk - dette er en kendsgerning, søer og vandløb udtører, sult og hungersnøden breder sig specielt i de underudviklede lande
Klima problemet begynder -  Den kolde krig er slut -  Muren er væk -  Ingen problemer mere - Ingen tale om klimaændringer -  Man fandt et hul i ozonlaget -  Igen noget at tale om -  Målingerne var katastrofale - Jordens undergang var nær -  Det var der penge i -  Nogle gik helt amok -  De største huller  -  Det var katastrofal  -  Greenpeace kom også -  Katastrofen var meget nær - Nu kunne man se hullerne -  2..  Solens el-udladninger -  Er jo også en mulighed -  Men ingen ved noget -  Mange store eksplosioner -   Der er også pletter -    Og sol-vinde -   Temperaturen skifter -    Varmere på Grønland -   Den lille istid -   Der er to spørgsmål -    Mange forskellige meninger -   Ikke på kendsgerninger -    Isen smelter på Grønland -   Store søer tørrer ud -   Sneen smelter -   På nogle af de høje bjerge -  Andre dygtige klimaforskere -   Har en anden opfattelse -    Ikke klimaet, men PENGE -   Multinationale firmaer -    Lande -    Uenige klimaforskere -   Uenigheden er stor -   Penge bestemmer -   Hvorfor en fiasko? -    Alle var jo enige om klimaet -   Det var ikke et problem -   Men  PENGE, var problemet