Mange ønsker en lov om søndagshelligholdelse!
Dette er illustreret bibelstudie nr 375
se her, hvordan forskellige organasioner og andre ønsker en lov om søndagshelligholdelse - men hvad siger de forskellige trossamfund til det?
can, - den europæiske sammenslutning af trossamfund, faglige foreninger og flere andre - kristlig dagblad - the trumpet - den syvende dag på dvd -