Hvad vil det ende med?
Dette er illustreret bibelstudie nr 374
computere, tv, ipad, mobiltelefoner og mange andre elektroniske ting har I dag overtaget en meget stor del af de ting vi før brugte, - det er godt med mange af disse hjælpemidler, men ofte tager de pladsen for Biblen og en grundig undersøgelse af, hvad vi tror på, vi tager det for givet at vor præst fortælder os sandheden, I hvert fald sådan som han ser den, men vi er forskellige og de fleste ting kan forståes på flere måder, er du sikker på at du og din præst ser ens på det der står I Biblen? Er du sikker på at det er ham eller hende der har den rigtige forståelse af det der står?

vi lever I elektronikkens tidsalder og mobiltelefoner, ipad, computere og andre lignende ting har I en stigende grad overtaget biblens plads
en dansk standart ændrede kalenderen således at mandagen nu er den første dag I ugen - folketinget vil uden indsigelser vedtage loven om helligholdelse af søndagen, måske det også bliver med en dansk standart - dyrets mærke der er en form for registering vil også blive vedtaget uden problemer den gamle slange vil gennem det ny babylon ændre på mange af de ting vi I dag anser for sikre

jeremias 14,  14 Herren svarede: "Profeterne profeterer Løgn i mit Navn; jeg har ikke sendt dem eller givet dem noget Bud eller talet til dem. Løgnesyner og falsk Spådom og deres Hjertes Bedrag er det, de profeterer for eder! 15 Derfor, så siger Herren til Profeterne, der profeterer i mit Navn, skønt jeg ikke har sendt dem, og som siger, at der ikke skal komme Sværd eller Hunger i dette Land: Disse Profeter skal omkomme ved Sværd og Hunger; 16 og folket, de profeterer for, skal slænges hen på Jerusalems Gader for Hunger og Sværd, og ingen skal jorde dem, hverken dem eller deres Hustruer, Sønner eller Døtre. Jeg udøser deres Ondskab over dem."

jer 23, 31 Se, jeg kommer over Profeterne, lyder det fra Herren, de, som taler af sig selv og dog siger: "Så lyder def fra Herren." 32 Se, jeg kommer over Profeterne, som profeterer og udspreder Løgnedrømme, lyder det fraHerren, og vildleder mit Folk med deres Løgne og Pralen, og jeg har ikke sendt dem eller givet dem nogen Befaling; de bringer ikke dette Folk nogen Hjælp, lyder det fra Herren.

mark 13, Men Jesus begyndte at sige til dem: "Ser til, at ingen forfører eder!" Mange skulle på mit Navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange. Men når I høre om Krige og Krigsrygter, da lader eder ikke forskrække, thi det må ske; men Enden er ikke endda. Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Jordskælv her og der, og der skal være Hungersnød og Oprør. Dette er Veernes Begyndelse. 

2thess 2,  han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere 10 og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, så de kunde blive frelste. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, så at de tro Løgnen, 12 for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.

matt 25, Men ved Midnat lød der et Råb: Se, Brudgommen kommer, går ham i Møde! Da vågnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand. Men Dårerne sagde til de kloge: Giver os af eders Olie; thi vore Lamper slukkes. Men de kloge svarede og sagde: Der vilde vist ikke blive nok til os og til eder; går hellere hen til Købmændene og køber til eder selv!10 Men medens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket. 11 Men senere komme også de andre Jomfruer og sige: Herre, Herre, luk op for os! 12 Men han svarede og sagde: Sandelig, siger jeg eder, jeg kender eder ikke.