Lad Biblens Profetier tale!
Dette er illustreret bibelstudie nr 373
de forskellige profetier I Biblen viser, at Biblen er troværdig og at Herren gennem den fortælder os hvordan det vil gå I fremtiden.

før vi ser nærmere på de forskellige trossamfund synes jeg at vi skal kaste et blik på årsagen til at verden, djævlen - det ny babylon ønsker en lov om søndagshelligholdelse og en registering - dyrets mærke
den første lov om søndagshelligholdelse kom I 321 hvor kejser konstantin fik vedtaget en lov om at de der troede på Jesus og på Herren skulle have den samme helligdag som soltilbederene havde haft I tusinde år, men han var snedig nok til at sige, at de troende skulle helligholde solens dag - søndag - den første dag I til ære for Jesu opstandelse - dette blev stadfæstet på kirkemødet I laodikea nogle år senere
kardinal gibbon, historikeren neander, den katolske kirke, metodisterne, baptisterne, church of christ og flere andre støtter også denne lov

ezekiel 8, 16 Så førte han mig hen til Herrens Huss indre Forgård, og se, ved Indgangen til Herrens Helligdom mellem Forhallen og Alteret var der omtrent fem og tyve Mænd; med Ryggen mod Herrens Helligdom og Ansigtet mod Øst tilbad de Solen. 17 Og han sagde til mig: "Ser du det, Menneskesøn? Har Judas Hus ikke nok i at øve de Vederstyggeligheder her, siden de fylder Landet med Vold og krænker mig endnu mere? Se, hvor de sender Stank op i Næsen på mig"! 18 Men derfor vil også jeg handle med dem i Vrede; jeg viser dem ingen Medynk eller Skånsel, og selv om de højlydt råber mig ind i øret vil jeg ikke høre dem.

daniel 7, 25 og tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre Tider og Lov, og de skal gives i hans Hånd en Tid og to Tider og en halv Tid.