Guds ord vil bestå I al evighed
Dette er illustreret bibelstudie nr 368
1Pet 1,24-25 for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. 
Matt 13,44 Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark  
I flere lande i Europa tilskyndede Guds ånd forskellige mænd til at søge efter sandheden som efter en skjult skat. Helligånden ledede dem hen til den hellige skrift, som de læste med den dybeste interesse. De var besluttede på at følge lyset, hvad det end skulle koste. Skønt de ikke havde et klart begreb om alt, lykkedes det dem at finde mange sandheder, som længe havde været skjult. Disse mænd drog nu ud som Himmelens sendebud, sønderrev vildfarelsens og overtroens lænker og opfordrede mennesker, der havde levet i et langvarigt slaveri, til at stå op og forsvare deres frihed