Vi er I verden, men ikke af verden
Dette er illustreret bibelstudie nr 365

Joh 15,18-19 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Fra Oliebjerget så Frelseren de storme, som apostelmenigheden ville blive udsat for. Idet han lod blikket trænge endnu længer ind i fremtiden, så han de heftige, ødelæggende orkaner, der ville feje hen over hans efterfølgere under de kommende århundreders mørke og forfølgelse. I nogle få korte, men overmåde betydningsfulde sætninger forudsagde han den behandling, som verdens herskere ville give Guds menighed. Kristi disciple skulle vandre på den samme ydmygelsens, vanæres og lidelsens sti som deres Mester. Alle de, der kom til troen på hans navn, ville blive udsat for det samme had, som verdens frelser blev mødt med.