Pas på de falske apostle I din menighed.
Dette er illustreret bibelstudie nr 291

Det er umulig at give en dato eller et årstal for loven om søndagshelligholdelse. Djævlen har gennem Det Ny Babylon, fra januar 1973, inden for EU fået ændret kalenderen således at det ikke er Biblens og mange kristnes, dagen for Jesu opstandelse, den første dag i ugen, søndag, der er den første dag i ugen. Se dette på din kalender! Det er nu søndagen og ikke lørdagen der er den syvende dag. Biblens helligdag, den syvende dag er blevet udskiftet med den hedenske soltilbedelse dag. Men Djævlen vil ikke standse her.
 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. v14  Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. v15  Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste. 2kor 11,14

Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; v9  stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. v10  Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. v11  Magten er hans i al evighed! Amen. 1pet 5,8-11
Ændringen af kalenderen,  blev i 1972 lusket igennem på en måde, således at det store flertal af kristne ikke opdagede det. På samme måde vil en lov om helligholdelse af søndagen og registreringen blive lusket igennem. Djævlen vil gennem Det Ny Babylon bruge penge, økonomiske fordele og ulemper til nat nå sit mål. Penge er grænseoverskridende, politiske partier, trossamfund og andre lignende ting er meget mere faste og ofte urokkelige, penge derimod er meget mere fleksible.
Ændringen af Guds lov har så store konsekvenser at den menneskelige hjerne ikke kan forestille sig det, men det er der ingen der tænker på, før det er for sent. Penge og magtbegær slører befolkningens øjne. Ingen tror rigtig på at himlen kan lukkes så det ikke regner, selv om det er sket før.
  De syv magre og grimme køer, der steg op efter dem, er syv år, og de syv aks, der var tynde og afsvedet af østenvinden, er syv hungerår. v28  Det er det, jeg sagde til Farao: Det, Gud vil gøre, har han ladet Farao se. v29  Der vil komme syv år med stor overflod i hele Egypten. v30  Efter dem kommer syv hungerår, så al overfloden bliver glemt i Egypten, for hungersnøden vil gøre det af med landet. 1mos 41,27-30
Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab: »Så sandt Herren, Israels Gud, lever, som jeg er i tjeneste hos: Der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det.«  1kong 17,1
De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.  Åb 11,6
Den tørke og de konsekvenser den vil have er helt uoverskuelige, da den vil blive over alt på Jorden, men dog værst i EU og USA selv om de fleste vil forvente at det vil blive Afrika der vil blive hårdest ramt. Denne tørke vil på en helt utænkelig måde ramme både naturen, dyr, planter og menneskene. Et utal af falske profeter vil blive mange milionærer på at sælge afladsbreve og at forkynde et falsk frelses budskab, men Herren vil tillade det, da alle selv har en mulighed for ved Biblens hjælp at se om det er en falsk lære.

 Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!
 v5  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. v6  I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. v7  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. v8  Alt dette er begyndelsen på veerne. v9  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. v10  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. v11  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. v12  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Matt 24,4-12
 Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne. v19  Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer  steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand.  v20  Selv de vilde dyr skriger efter dig,  for vandløbene  tørrer ud,  og ilden fortærer  steppens græsgange. Joel 1,18-20