Der vil blive vedtaget en lov.
Dette er illustreret bibelstudie nr 256

Der er stadig nogle få grønne områder, men det vil der ikke blive ved med at være ret meget længere, den tørke Herren den Almægtige, himlen og jordens skaber har forudsagt vil komme i de sidste dage af denne jords historie vil medføre at alt det grønne visner og sult og sygdomme vil hærge både mennesker og dyr. Men hvis du ønsker det kan og vil Herren hjælpe dig.

Du kan roligt læse dette, vi har ingen kirker eller menigheder, vi er derfor ikke på jagt efter nye medlemmer og du skal heller ikke betale et eller andet beløb for at se de ting vi henviser dig til, men det er rigtig, at vi henviser til Guds ord – Biblen fordi vi tror på at det er det eneste sted at vi kan finde sandheden om klimaet og om hvordan det vil udvikle sig, men det er ikke ud fra et spørgsmål om tro, men ud fra fakta, kendsgerninger og konkrete ting du selv kan se og opleve. Husk på, at det kun er under en fjerdedel af Biblen der handler om tro, de tre fjerdedele er om lande, forskellige befolkninger, floder, bjerge, planter, dyr, byer og mange, mange andre ting der ikke har noget med tro at gøre, men som er fakta, kendsgerninger og som du ikke kan benægte er rigtige.
Isen smelter hurtigere på Grønland og Nordpolen end nogen sinde før.
Store søer og vandløb udtørrer. Og mange, mange andre ting viser at der er et meget stort
 
Årsagen til denne tørke uden lige er  Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt.  Herren har talt dette ord.  v4  Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. v5  Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet  og brudt den evige pagt.  v6  Derfor skal forbandelse æde jorden  og dens beboere bære straffen;  derfor svinder jordens beboere ind,  kun få bliver tilbage.  Es 24,3-6 
I 1972 blev der i ef vedtaget en lov om at ændre kalenderen, således at søndag, den første dag i ugen, den dag hvor Jesus opstod og som mange millioner af kristne helligholdt på grund af Jesu opstandelse, nu fra januar 1973 blev ændret til at Jesus  opstod en mandag morgen. Køb den dvd der har en film på  over tre timer om dette og om de konsekvenser det har for jordens befolkning,  du kan købe denne dvd her på klima@email.dk for kr 100- inkl porto
 
Djævlen vil gennem Det Ny Babylon få vedtaget en lov om at alle skal registreres for at kunne købe det daglige brød, denne registrering er en fornægtelse af Jesus Kristus Guds Søn
 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, v17  så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.  Åb 13,16-17
Denne registrering, dette mærke vil efter al sandsynlighed blive et mikrochip, som største delen af jordens befolkning og specielt de kristne vil ønske at få, falske prædikanter og andre har overbevist de kristne om at det ikke har nogen frelsesbetydning med denne registrering, men det kan de kun sige fordi de ikke kender skriften og Jesus.
De har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. v12  Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.« åb 14,11-12