Isen smelter meget hurtig på Grønland.
Dette er illustreret bibelstudie nr 255
Du kan roligt læse dette, vi har ingen kirker eller menigheder, vi er derfor ikke på jagt efter nye medlemmer og du skal heller ikke betale et eller andet beløb for at se de ting vi henviser dig til, men det er rigtig, at vi henviser til Guds ord – Biblen fordi vi tror på at det er det eneste sted at vi kan finde sandheden om klimaet og om hvordan det vil udvikle sig, men det er ikke ud fra et spørgsmål om tro, men ud fra fakta, kendsgerninger og konkrete ting du selv kan se og opleve. Husk på, at det kun er under en fjerdedel af Biblen der handler om tro, de tre fjerdedele er om lande, forskellige befolkninger, floder, bjerge, planter, dyr, byer og mange, mange andre ting der ikke har noget med tro at gøre, men som er fakta, kendsgerninger og som du ikke kan benægte er rigtige.

Isen smelter hurtigere på Grønland og Nordpolen end nogen sinde før.
Store søer og vandløb udtørrer. Og mange, mange andre ting viser at der er et meget stort klimaproblem, men det vil blive mange gange større, Biblens forudsigelser, der IKKE er bygget på tro fortæller med usvigelig sikkerhed om det. Millioner sulter i dag på grund af manglende regn men vent blot til det ikke regner i længere tid her i Danmark og i EU. Træer og buske vil visne og tabe bladene. Ørkenen vil brede sig. Læs Matt kap 24 og se at der her i mange vers, som ikke taler om tro, men om forudsigelser.
For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. v8  Alt dette er begyndelsen på veerne. v9
  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. v10  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. v11  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. v12  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. v13  Men den, der holder ud til enden, skal frelses. v14  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24,7-14
 Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord. v4  Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. v5  Jorden er vanhelliget af sine beboere,  for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.  v6  Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.  Es 24,3-6
Køb den dvd vi har lavet og som spiller i over tre timer, den fortæller dig om disse ting og om hvordan du kan redde dig selv og din familie, hvis du overgiver dig helt til Herren – Jesus Guds søn!
Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,  jer 29,13
På denne dvd vil du høre ting om klimaproblemerne, du aldrig før har hørt, SANDHEDEN  OM  KLIMAET
du kan købe denne dvd her på
klima@email.dk for kr 100- inkl porto