Loven om søndagshelligholdelse.
Dette er illustreret bibelstudie nr 218

 der er i dag mange forskellige love om søndagshelligholdelse. der er ofte stor forskel på disse love fra et land til at andet - meningen er dog den samme i alle lande, søndagen det ny babylon -

dnb og djævlens helligdag skal tage Herrens hviledags plads, 2mos 20,11 men mange tror at det er Herren der ønsker denne ændring, hvilket er meget forkert, det er djævlen der gennem det ny babylon ønsker denne ændring for at vise at det er ham der bestemmer.  dnb bruger penge og magt for at få det de ønsker gennemført, der er kampen mellem den gamle slange og Guds søn - Jesus opstod den første dag i ugen, men djævlen og det ny babylon ønsker at befolkningen skal helligholde solens dag - søndag - dnb har på en meget snedig måde fået jordens befolkning til at  tro på og praktiserer denne ændring.
besøg bibel-skolen for at se meget mere om dette