Penge er en af årsagerne til klimakrisen!
Dette er illustreret bibelstudie nr 216

for nogle år siden kom der en finanskrise, som betød at mange firmaer kom i store vanskeligheder, ja, selv banker og lande - regeringer fik meget store problemer, denne finanskrise var ikke en tilfældighed, men en meget nøje tilrettelagt prøve fra det ny babylons side af hvor tor magt dnb - det ny babylon har.

klimakrisen - klimaproblemerne er også en af de ting det ny babylon har rigtig meget med at gøre - Algore rejste jorden rundt med sit foredrag om klimaændringerne og de problemer der ville komme i fremtiden, men det meget store flertal var og er meget mere interesseret i at udgifterne til at standse klimaproblemerne ikke kommer til at  betyde, at deres i forvejen kæmpe formue bliver formindsket eller at de i fremtiden kommer til at tjene mindre på at ødelægge klimaet, og ødelægge og dræbe millioner af uskyldige mennesker med sult og andre ting
der er under de forskellige klimakonggresser ikke nogen der gør opmærksom på at klimaproblemerne meget nøje er beskrevet i biblen og at en lov om søndagshelligholdelse også har noget med klimaproblemerne at gøre.  men når denne lov bliver vedtaget vil en registrering af jordens befolkning medføre helt nye og meget uoverskuelige konsekvenser.  flere politikere, biskopper og andre presser på med at få en lov om søndagshelligholdelse vedtaget. kalenderen er blevet ændret således at det ikke er søndag, men mandag der er den første dag i ugen. djævlen har gennem det ny babylon fået denne ændring gennemført. næsten ingen tager dette alvorligt selv om det betyder et nej til Jesus Guds søn og et ja, til verden og djævlen